ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Godło Polski

Szanowni Rodzice,

Informuję, że od 30 listopada do 3 stycznia 2021 nasza szkoła będzie funkcjonowała w trybie hybrydowym:

- klasy IV-VIII dla uczniów w normie intelektualnej i dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną pracują w trybie zdalnym.

- klasy I-III dla uczniów w normie intelektualnej i z lekką niepełnosprawnością intelektualną pracują stacjonarnie

- klasy I-III i klasy IV-VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pracują stacjonarnie

- wychowankowie grup rewalidacyjno-wychowawczych – pracują stacjonarnie

- dzieci uczestniczące w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- pracują stacjonarnie.

Przewozy i posiłki pozostają bez zmian.

O kolejnych decyzjach dotyczących sposobu pracy szkoły będę informować Państwa na bieżąco.

Przypominam, że na terenie szkoły obowiązują procedury dotyczące zapobiegania  rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 i reżim sanitarny dotyczący wszystkich osób przebywających na terenie placówki.

Życzę Wszystkim zdrowia i optymizmu na ten trudny czas.

Anna Czajkowska-Osiadły

wicedyrektor

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23

 Jastrzębiu-Zdroju