ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Godło Polski

Rada rodziców

Przewodnicząca: p.Łatka Zofia                                                                                                                        Wiceprzewodnicząca: p.Edyta Fikier
Skarbnik: p.Weronika Kopeć
Sekretarz: p.Halina Izdebska

Komisja rewizyjna: p.Marzena Karwacka i p.Izabela Lewicka

Członkowie:

p. Aleksandra Czyż, p.Magdalena Domalewska, p.Izabela Ferfecka, p.Renata Ficek-Urbaczka, p.Agnieszka Kaczmarczyk, p.Żaneta Kuś, p.Elżbieta Lipkowska, 

Rada Rodziców pomaga w realizacji zadań statutowych szkoły we wszystkich jej zakresach.