ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Deklaracja dostępności

BIPBIP

A
A
A
 
Godło Polski

Zajęcia pozalekcyjne

Zespół teatralny

Zespół teatralny "Dziesiątka" działa od kilku lat. W początkowych latach prezentował swój repertuar na scenach szkoły, miasta i regionu nie mając swojej nazwy. Dopiero gdy zespół szkół otrzymał swój numer, stało się oczywiste, że zespół teatralny powinien się jasno kojarzyć ze szkołą, z której się wywodzi. Stąd nazwa "Dziesiątka". Młodzi aktorzy, pod okiem pani Doroty Bosowskiej i z pomocą wielu innych pań przygotowują ciekawe inscenizacje, które prezentowane są w szkole podczas uroczystości oraz na przeglądach teatralnych w regionie. Dzięki pomysłowości i pięknym kolorowym strojom, przygotowywanym najczęściej przez rodziców zostają zawsze zauważone. Zachęcamy uczniów do brania udziału w działalności naszego zespołu.

Zespół muzyczny

Zespół instrumentalno-wokalny "Dziesięć i pół" działa w szkole od kilku lat. Z roku na rok repertuar zmiania się w zależności od składu i zainteresowań uczestników. Każdy chętny uczeń może, w zależności od upodobań, grać lub  śpiewać. W ciągu roku zespół prezentuje swój repertuar na uroczystościach w szkole i w mieście, bierze udział w wielu konkursach i przeglądach, na których zawsze zostaje zauważony, otrzymując miejsce na podium lub wyróżnienie. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w pracę zespołu, którego opiekunami są: pani Beata Klyszcz, pani Iwona Sowa, pan Sławomir Chrobok oraz pan Adam Posłuszny.

Zespół taneczny

Zespół taneczny "Dziesiątka" działa w szkole od roku. Uczniowie ćwiczą układy taneczne i dają popisy artystyczne na imprezach szkolnych i miejskich. Przepiękne stroje, wspaniała choreografia i dobra zabawa to elementy wytężonej pracy w zespole. Pod bacznym okiem pani Anety Domaradzkiej i pani Beaty Klyszcz młodzież ma możliwość zaprezentowania swoich tanecznych umiejętności.

Judo

"Nie jest ważne, by być lepszym niż ktoś inny, ale by być lepszym niż wczoraj"                                                     JIGORO KANO

Uczniowie, pod czujnym okiem trenera pani Beaty Sypniewskiej, uczą się elementów judo: bezpiecznego padania, rzutów i trzymań. Na specjalnych matach młodzież  wykonuje ogólnorozwojowe ćwiczenia gimnastyczne. Treningi przyczyniają się do poprawniania sprawności i wydolności fizycznej, wzmacniają mięśnie posturalne i pomagają utrzymać prawidłową masę ciała. Uprawianie judo staje się źródłem ogromnej radości i podnosi samoocenę uczniów. Nabierają oni pewności siebie, uczą sie samoopanowania i samodyscypliny.                           

Gazeta Iskierka

Ponad dziesięć lat temu, pani Anna Hetman, była dyrektor szkoły, wpadła na pomysł stworzenia szkolnej gazetki. Wśród wielu proponowanych nazw wszystkim przypadła do gustu, do dziś funkcjonująca nazwa "Iskierka". Samo słowo daje wiele ciepła i nadziei. Przez te wszyskie lata zmieniała ona swoją postać, ale zawsze tworzona jest z pasją przez uczniów i ich opiekunów. Obecnie gazetka tworzona jest przez uczniów pod czujnym okiem pani Anety Domaradzkiej, pani Agnieszka Michalik i pana Michała Urbaniaka. Zachęcamy do systematycznego nabywania gazetki oraz zapoznania się z archiwalnymi numerami.