ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Godło Polski

Kalendarz roku szkolnego

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych -  1 września 2021r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2021r.
  3. Ferie zimowe - 14-27 lutego 2022r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna - 14-19 kwietnia 2022r.
  5. Egzamin ósmoklasisty - 24-26 maja 2022r.
  6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14 października2021.,  12 listopada 2021r.,                      7 stycznia 2022r., 2 maja 2022r.
  7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 24 czerwca 2022r.
  8. Ferie letnie - 25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.