ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Godło Polski

Kalendarz roku szkolnego

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych -  1 września 2020r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2020r.
  3. Ferie zimowe - 1-14 lutego 2021r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna - 1-6 kwietnia 2021r.
  5. Egzamin ósmoklasisty - 2021r.
  6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14 październia2020r.,  4-5 stycznia 2021r., 5 maja 2021r., 4 czerwca 2021r.
  7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 25 czerwca 2021r.
  8. Ferie letnie - 26czerwca - 31 sierpnia 2021r.