ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Deklaracja dostępności

BIPBIP

A
A
A
 
Godło Polski

Patron i tradycje

Biografia ks. prof. Józefa Tischnera

Ks. Józef Tischner urodził się 12 III 1931 roku w Starym Sączu. Rodzice byli nauczycielami: ojciec - Józef - pochodził z Sącza, matka - Weronika z Chowańców - z Jurgowa. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej, gdzie ojciec otrzymał posadę kierownika szkoły. Rodzina Tischnerów mieszkała w budynku szkolnym; to dlatego w późniejszych latach autor Historii filozofii po góralsku podpisywał się niekiedy: "Józek Szkolny".

Czytaj więcej

Tradycje

Od lat organizowane uroczystości szkolne, związane z realizacją programu wychowaczego stały się tradycją naszej placówki. W ciągu każdego roku szkolnego w inny sposób przebiegają zajęcia i imprezy, podczas których realizujemy założone cele. Niektóre z nich są uroczystościami szkolnymi, inne organizowane są na forum miasta, w celach integracyjnych.

Czytaj więcej