ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Godło Polski

Akty prawne

Statut szkoły

Regulamin szkoły

Regulamin organizacyjny

Program profilaktyczno-wychowawczy

Zestaw podręczników

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Wiosek o przyjęcie na wwrd

Wniosek o wydanie opinii

Wniosek o dowóz