ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Godło Polski

Akty prawne

Ankieta o przygotowaniu szkoły do przyjęcia dzieci 6 - letnich - Dyrektor

Ankieta o przygotowaniu szkoły do przyjęcia dzieci 6 - letnich - Rada Rodziców

Statut szkoły

Regulamin szkoły

Procedura przyjęcia

Regulamin organizacyjny

Program profilaktyczno-wychowawczy

Zestaw podręczników

Wniosek o dowóz