ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Deklaracja dostępności

BIPBIP

A
A
A
 
Godło Polski

O szkole

Historia szkoły

W roku 1991 Rada Miasta Jastrzębia Zdroju, na wniosek rodziców, podjęła uchwałę o utworzeniu ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych. Tak rozpoczęła działalność rehabilitacyjno – dydaktyczno – wychowawczą pierwszego września 1991r. placówka publiczna o nazwie Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych. 

Czytaj więcej

Wyposażenie

Z roku na rok szkoła wzbogaca się w coraz nowocześniejszy, specjalistyczny, sprzęt do edukacji, rewalidacji, rehabilitacji i terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Obecnie uczniowie mogą korzystać z

Projekty i programy

Szkoła stale podejmuje nowe wyzwania realizując projekty na rzecz niepełnosprawnych uczniów. Do najważniejszych z nich należą Comenius, Parasol czy Program Logopedyczny.

Czytaj więcej

Formy terapii

Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi obliguje do wdrażania metod działających na wszystkie sfery każdego wychowanka. Wśród wielu stosowanych w szkole, na uwagę zasługują:

Świetlica

Wszyscy uczniowie przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą być objęci opieką wychowawców w świetlicy. Zainteresowani rodzice proszeni są o pobranie wniosku, uzupełnienie oraz dostarczenie do wychowawców świetlicy.   

Żywienie

Uczniowie kształcący się w naszej szkole moga skorzysać z obiadu i podwieczorku. Żywienie przygotowywane jest przez kuchnię w DNiR.

Dowóz

Uczniowie naszej szkoły mogą mieć zapewniony bezpłatny dowóz z domu do szkoły i ze szkoły do domu busami. Przewóz zapewnia organ prowadzący szkołę. Rodzice zapisujący dziecko do szkoły proszeni są o zgłoszenie chęci korzystania z przewozu.

Rehabilitacja

Dzieci objęte kształceniem w naszej szkole mają możliwość skorzystania z rehabilitacji medycznej. Jest ona prowadzona  przez fizjoterapeutów szkoły i pracowników DNiR.