ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Godło Polski

Kadra

Dyrektor
mgr Beata Skowrońska
oligofrenopedagogika
kształcenie zintegrowane 
edukacja przedszkolna,
zarządzanie i organizacja w oświacie
pedagogika terapeutyczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

Wicedyrektor
mgr Czajkowska-Osiadły Anna
oligofrenopedagogika
nauczanie blokowe - blok humanistyczny
historia
pedagogika terapeutyczna, kwalifikacje do racy z uczniem z ASD
logopedia
zarządzanie i organizacja w oświacie

Wicedyrektor
mgr Gilga Aleksandra
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
matematyka
oligofrenopedagogika
komunikacja alternatywna
autyzm i inne zaburzenia rozwoju 
zarządzanie i organizacja w oświacie

mgr Bartczak Anita
psychologia
pedagogika
oligofrenopedagogika

mgr Biegesz Agnieszka                                                                                                                                                                              kształcenie zintegrowane kl I-III, pedagogika, edukacja zdrowotna z rehabilitacją.   edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i ZA oligofrenopedagogika  terapia pedagogiczna, uprawnienia do dogoterapii i felinoterapii

mgr Bielawska Agnieszka
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika, kwalifiakcje do pracy z uczniem z ASD
terapeuta felinoterapii

mgr Bielich Barbara
resocjalizacja
oligofrenopedagogika
bibliotekoznawstwo
terapia pedagogiczna

mgr Boruta Marta
pedagogika socjalno-opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika
komunikacja alternatywna

mgr Bosowska Dorota
pedagogika kulturalno-oświatowa
oligofrenopedagogika
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
surdopedagogika

mgr Broda Maciej
wychowane fizyczne
oligofrenopedagogika, kwalifikacjedo pracy z uczniem z ASD
surdopedagogika   

mgr Brzuszkiewicz Natalia                                                                                                                                                                 wychowanie przedszkolne z wczesnym  wspomaganiem rozwoju dziecka,                                                  oligofrenopedagogika z arteterapią, terapia i edukacja dzieci i młodzięży z autyzmem i ZA, biologia w szkole     

mgr Budziszewska Natalia                                                                                                                                                               pedagogika terapeutyczna,                                                                                                                                                                          kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD, oligofrenopedagogika                                                              

mgr Buła Monika                                                                                                                                                                                                           fizjoterapia
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD
przygotowanie pedagogiczne

mgr Bura Agnieszka
kształcenie zintegrowane
terapia pedagogiczna, kwalifikaacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Chrobok Sławomir
pedagogika specjalna z terapią pedagogiczną
fizjoterapia
oligofrenopedagogika
surdopedagogika
uprawnienia do dogoterpii   

mgr Czarny-Skop Kinga                                                                                                                oligofrenopedagogika, pedagogika ze specjalizacja psychopedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Dąbkowska Katarzyna
socjologia
język polski
oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza, kwalifikacje do prayc z uczniem z ASD

mgr Dąbrowska Emilia
edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
kształcenie zintegrowane
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Domaradzka Aneta
plastyka
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD
nauczanie zintegrowane

mgr Gawlas Monika
pedagogika opiekuńczo-socjalno-wychowawcza
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Grabiec Klaudia
kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne
oligofrenopedagogika
doradztwo zawodowe, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Grzelak-Tkocz Agnieszka
psychologia
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr Hadam Edyta
pedagogika z socjoterapią
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wych. przedszkolne
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Jabłońska Marta                                                                                                                                  germanistyka i kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Jacków Joanna
kształcenie zintegrowane
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
wczesne wspomaganie

mgr Janiszewska Aneta
wychowanie fizyczne
oligofrenopedagogika
fizjoterapia, neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjmi układu nerwowego

mgr Jaroszewska Anna 
nauczanie zintegrowane i wychowanie przedszkolne
terapia zajęciowa
ologofrenopedagogika                                                               

mgr Kaczmarczyk-Celary Barbara                                                                                                                              pedagogika terapeutyczna,                                                                                                                                    nauczanie przyrody i biologii,                                                                                                                                      kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD,                                                                                                                  pedagogika specjalna

mgr Kaczorowska Roman                                                                                                                                       ,          oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD, historia

mgr Kapała Dorota                                                                                                                                              pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika, surdopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Karasek-Sajbor Bogumiła
pedagogika socjalno-opiekuńczo-wychowawcza
logopedia
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
neurologopedia

mgr Kluczniok Maria
teologia nauczycielska
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika 

mgr Klyszcz Beata
muzyka
muzykoterapia
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Konieczny Halina
filologia polska
bibliotekoznastwo
oligofrenopedagogika, walifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Kowalczyk Beata
pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Kowalska Aleksandra
kształcenie zintegrowane
oligofrenopedagogika
logopedia, kwalifikacje do pracy z ASD

mgr Kozielska Beata
pedagogika  przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej
rehabilitacja osób ze sprzężona niepełnosprawnością
terapia zajęciowa z arteterapią
terapeuta SI

mgr Kozielska Monika
język niemiecki
oligofrenopedagogika
autyzm i inne zaburzenia rozwoju

mgr Królewska Małgorzata
wychowanie fizycznego
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD
fizjoterapia

mgr Kuś Marta 
pedagogika- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Markowicz Ilona
kształcenie zintegrowane
logopedia z elementami neurologopedii
wczesne wspomaganie
neurologopedia

mgr Mazur Patrycja
resocjalizacja
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD
logopedia

mgr Mazurek Agnieszka
pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza
logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju
neurologopedia

mgr Michalik Agnieszka
filologia polska
historia
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Mocko Patrycja
pedagogika socjalno-opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD
kształcenie zintegrowane
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Musioł Małgorzata
kształcenie zintegrowane
pedagogika specjalna

mgr Osóbka Małgorzata
matematyka
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Olesińska Joanna
psychologia
kwalifikacje pedagogiczne
oligofrenopedagogika

mgr Pagacz Monika
filologia angielska
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
ologofrenopedagika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Pakura Katarzyna
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

ks. Pawlik Waldemar
teologia
organizacja pomocy społecznej

mgr Podlipny Adrian
pedagogika
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Porąbka Blandyna
informatyka
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
doradztwo zawodowe
wychowanie techniczne
surdopedagogika
edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
wczesne wspomaganie rozwoju
terapia pedagogiczna
pedagogika lecznicza

dr Posłuszny Adam
fizjoterapia
kwalifikacje pedagogiczne
oligofrenopedagogika

mgr Raginia Aleksandra
pedagogika
oligofrenopedagogika
pedagogika terapeutyczna
kształcenie zintegrowane
tyflopedagogika

mgr Rząca Anna
oligofrenopedagogika
fizjoterapia
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
terapeuta metody SI
tyflopedagogika

mgr Rzepiak Aleksandra
administracja samorządowa
przygotowanie pedagogiczne
oligofrenopedagogika
doradztwo zawodowe
logopedia

mgr Sawula Monika
pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
wieloprofilowe usprawnianie uczniów
logopedia, surdologopedia terapeuta metody SI

mgr Sawula Paweł
wychowanie fizyczne
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Sidor Monika
nauczanie zintegrowane i wychowanie przedszkolne
oligofrenopedagogika, walifikacje do pracy z uczniem z ASD
kwalifikacje do nauczania j. angielskiego

mgr Sikora Sabina
teologia
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD
tyflopedagogika

mgr Sitkowska Ksymena
pedagogika socjalno--opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
logopedia

mgr Słobodzian Natalia
pedagogika terapeutyczne
wychowanie przedszkolnego
oligofrenopedagogika

mgr Sowa Iwona
wychowanie muzyczne
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD
muzykoterapia

mgr Spottek Marzena
oligofrenopedagogika, kwlaifikacje do pracy z uczniem z ASD
nauki o rodzinie
artterapia 

mgr Sypniewska Beata
pedagogika z wychowaniem obronnym i wychowaniem fizycznym,
zarządzanie zasobami ludzkimi,
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracyz uczniem z ASD 

mgr Sztabla Liliana
pedagogika pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej
logopedia   
neurologopedia dziecięca
surdopedagogika
oligofrenopedagogika
terapia pedagogiczna

mgr Szmuk Joanna
pedagogika socjalno-opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika
komunikacja alternatywna
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Szostak Kamila
historia
język angielski
oligofrenopedagogika, walifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Świąder Mirela
kształcenie zintegrowane
pedagogika terapeutyczna
oligofrenopedagogika
logopedia, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr inż. Świąder Piotr
chemia
kwalifikacje pedagogiczne 
oligofrenopedagogika
pedagogika terapeutyczna
technika i technologia informacyjna
kwalifikacje uznane do nauczania fizyki, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Urbaniak Michał
geografia z przyrodą
wos
oligofrenopedagogika

mgr Warlewska-Małecka Irena
oligofrenopedagogika
socjoterpia

mgr Widenka Karina
terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną
oligofrenopedagogika
fizjoterapia, neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego

mgr Widz-Malkowska Anna
wychowanie przedszkolne
tyflopedagogika
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Wieczorek Iwona
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
oligofrenopedagogika z logopedią
tyflopedagogika

mgr Woś Wanda
wychowanie przedszkolne
oligofrenopedagogika
pedagogika terapeutyczna
logopedia, surdologopedia

mgr Wowra Kinga
pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
oligofrenopedagogika
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
autyzm i inne całościowe zaburzenia rozwoju

mgr Wrzoskiewicz-Klimczok Agnieszka
pedagogika socjalno-opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika
edukacja zintegrowana
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Wziętek Natalia
wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
oligofrenopedagogika z arteterapią

mgr Zarzyka Magdalena
oligofrenopedagogika z terapią zajęciową
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Zmuda Ewelina
pedagogika
oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

mgr Zybek Dorota
pedagogika
oligofrenopedagogika
wczesne wspomaganie
surdopedagogika, terapeuta  SI

mgr Żmijewska-Stec Gizela
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika  
tyflopedagogika
surdopedagogika

mgr Wróbel Renata                                                                                                                                                        oligofrenopedagogika, matematyka, kwalifikacje do pracy z uczniem z ASD

Kadra administracyjna
mgr Agnieszka Szarek - Sokal - kierownik gospodarczy
mgr Marlena Matras- pomoc administracyjna
Jadwiga Jarosiewicz - główna księgowa
mgr Ludmiła Durys - sekretarz szkoły                                                                                                                                                         Kadra obsługowa
Antończyk Bernadeta
Brudny Jolanta
Derszeń-Pala Beata                                                                                                                                                      Eljasz Monika                                                                                                                                                          Gadejmska-Mrozek Dagmara
Gorzkowska Ewa                                                                                                                                                        lic.Halfar Liliana                                                                                                                                                            Jabczyńska-Wiaska Katarzyna                                                                                                                              Kaczmarczyk Barbara                                                                                                                                                mgr Kossowska Jadwiga                                                                                                                                          Kowalczuk Ewa                                                                                                                                                              Kurzeja Marzena
Lach  Beata
Łobacz Iwona                                                                                                                                                                  Mendyk Anna    
Orszula Agnieszka                                                                                                                                                  Paleczny Ewa                                                                                                                                                              Pazdyga Barbara                                                                                                                                                            Piwowar Anna                                             
Płotka Aneta
Podskarbi-Żyła  Monika                                                                                                                                                Pogoda Agnieszka
Rózga  Izabela
Siwek Agnieszka
Skonieczny Lesław
Stolarska Agnieszka                                                                                                                                                        Szotek Katarzyna
Szymanowska Jadwiga                                                                                                                                                    Tejova Magdalena                                                                                                                                                        Woźniak Marlena
Zakrzewska Brygida
Złotnicka-Grynczel Bożena