ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Godło Polski

Kadra

Dyrektor
mgr Beata Skowrońska
oligofrenopedagogika
kształcenie zintegrowane 
edukacja przedszkolna,
zarządzanie i organizacja w oświacie
pedagogika terapeutyczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wicedyrektor
mgr Czajkowska-Osiadły Anna
oligofrenopedagogika
nauczanie blokowe - blok humanistyczny
historia
pedagogika terapeutyczna
logopedia
zarządzanie i organizacja w oświacie

Wicedyrektor
mgr Gilga Aleksandra
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
matematyka
oligofrenopedagogika
komunikacja alternatywna
autyzm i inne zaburzenia rozwoju 
zarządzanie i organizacja w oświacie

mgr Bartczak Anita
psychologia
pedagogika
oligofrenopedagogika

mgr Bielawska Agnieszka
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika
terapeuta felinoterapii

mgr Bielich Barbara
resocjalizacja
oligofrenopedagogika
bibliotekoznawstwo
terapia pedagogiczna

mgr Boruta Marta
pedagogika socjalno-opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika
komunikacja alternatywna

mgr Bosowska Dorota
pedagogika kulturalno-oświatowa
oligofrenopedagogika
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
surdopedagogika

mgr Broda Maciej
wychowane fizyczne
oligofrenopedagogika
surdopedagogika

mgr Buła Monika
fizjoterapia
oligofrenopedagogika
przygotowanie pedagogiczne

mgr Bura Agnieszka
kształcenie zintegrowane
terapia pedagogiczna

mgr Chrobok Sławomir
pedagogika specjalna z terapią pedagogiczną
fizjoterapia
oligofrenopedagogika
surdopedagogika
uprawnienia do dogoterpii

mgr Dąbkowska Katarzyna
socjologii
język polski
oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza

mgr Dąbrowska Emilia
edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
kształcenie zintegrowane
oligofrenopedagogika

mgr Domaradzka Aneta
plastyka
oligofrenopedagogika
nauczanie zintegrowane

mgr Dragon -Rojewska Justyna                                                                                                                          edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Frączyk-Tomczak Sara
pedagogika- edukacja elementarna z logopedią szkolną
logopedia

mgr Gajda Joanna
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
oligofrenopedagogika

mgr Gawlas Monika
pedagogika opiekuńczo-socjalno-wychowawcza
oligofrenopedagogika

mgr Goliwąs Mariola
edukacja zdrowotna
oligofrenopedagogika
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Góra Dariusz
biologia
chemia
informatyka
oligofrenopedagogika

mgr Grabiec Klaudia
kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne
oligofrenopedagogika
doradztwo zawodowe

mgr Grzelak-Tkocz Agnieszka
psychologia
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr Hadam Edyta
pedagogika z socjoterapią
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wych. przedszkolne
oligofrenopedagogika

mgr Jacków Joanna
kształcenie zintegrowane
oligofrenopedagogika
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
wczesne wspomaganie

mgr Janiszewska Aneta
wychowanie fizyczne
oligofrenopedagogika
fizjoterapia, neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjmi układu nerwowego

mgr Jaroszewska Anna 
nauczanie zintegrowane i wychowanie przedszkolne
terapia zajęciowa
ologofrenopedagogika

mgr Karasek-Sajbor Bogumiła
pedagogika socjalno-opiekuńczo-wychowawcza
logopedia
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
neurologopedia

mgr Kluczniok Maria
teologia nauczycielska
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika 

mgr Klyszcz Beata
muzyka
muzykoterapia
oligofrenopedagogika

mgr Konieczny Halina
filologia polska
bibliotekoznastwo
oligofrenopedagogika

mgr Kowalczyk Beata
pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr Kowalska Aleksandra
kształcenie zintegrowane
oligofrenopedagogika
logopedia

mgr Kozielska Beata
pedagogika  przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej
rehabilitacja osób ze sprzężona niepełnosprawnością
terapia zajęciowa z arteterapią
terapeuta SI

mgr Kozielska Monika
język niemiecki
oligofrenopedagogika
autyzm i inne zaburzenia rozwoju

mgr Królewska Małgorzata
wychowanie fizycznego
oligofrenopedagogika
fizjoterapia

mgr Kuś Marta 
pedagogika- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

mgr Markowicz Ilona
kształcenie zintegrowane
logopedia z elementami neurologopedii
wczesne wspomaganie
neurologopedia

mgr Mazur Patrycja
resocjalizacja
oligofrenopedagogika
logopedia

mgr Mazurek Agnieszka
pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza
logopedia
neurologopedia

mgr Michalik Agnieszka
filologia polska
historia
oligofrenopedagogika

mgr Mocko Patrycja
pedagogika socjalno-opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika
kształcenie zintegrowane
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Musioł Małgorzata
kształcenie zintegrowane
pedagogika specjalna

mgr Osóbka Małgorzata
matematyka
oligofrenopedagogika

mgr Olesińska Joanna
psychologia
kwalifikacje pedagogiczne
oligofrenopedagogika

mgr Pagacz Monika
filologia angielska
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
ologofrenopedagika

mgr Pakura Katarzyna
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

ks. Pawlik Waldemar
teologia
organizacja pomocy społecznej

mgr Podlipny Adrian
pedagogika
oligofrenopedagogika

mgr Porąbka Blandyna
informatyka
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
doradztwo zawodowe
wychowanie techniczne
surdopedagogika
edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
wczesne wspomaganie rozwoju
terapia pedagogiczna
pedagogika lecznicza

dr Posłuszny Adam
fizjoterapia
kwalifikacje pedagogiczne
oligofrenopedagogika

mgr Raginia Aleksandra
pedagogika
oligofrenopedagogika
pedagogika terapeutyczna
kształcenie zintegrowane
tyflopedagogika

mgr Rząca Anna
oligofrenopedagogika
fizjoterapia
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
terapeuta metody SI
tyflopedagogika

mgr Rzepiak Aleksandra
administracja samorządowa
przygotowanie pedagogiczne
oligofrenopedagogika
doradztwo zawodowe
logopedia

mgr Sawula Monika
pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
wieloprofilowe usprawnianie uczniów
logopedia, surdologopedia terapeuta metody SI

mgr Sawula Paweł
wychowanie fizyczne
oligofrenopedagogika

mgr Sidor Monika
nauczanie zintegrowane i wychowanie przedszkolne
oligofrenopedagogika
kwalifikacje do nauczania j. angielskiego

mgr Sikora Sabina
teologia
oligofrenopedagogika
tyflopedagogika

mgr Sitkowska Ksymena
pedagogika socjalno--opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
logopedia

mgr Słobodzian Natalia
pedagogika terapeutyczne
wychowanie przedszkolnego
oligofrenopedagogika

mgr Sowa Iwona
wychowanie muzyczne
oligofrenopedagogika
muzykoterapia

mgr Spottek Marzena
oligofrenopedagogika
nauki o rodzinie
artterapia 

mgr Sypniewska Beata
pedagogika z wychowaniem obronnym i wychowaniem fizycznym,
zarządzanie zasobami ludzkimi,
oligofrenopedagogika 

mgr Szczepara Alicja
edukacja filozoficzno-społeczna
logopedia
neurologopedia

mgr Sztabla Liliana
pedagogika pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej
logopedia   
neurologopedia dziecięca
surdopedagogika
oligofrenopedagogika
terapia pedagogiczna

mgr Szmuk Joanna
pedagogika socjalno-opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika
komunikacja alternatywna
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Szostak Kamila
historia
język angielski
oligofrenopedagogika

mgr Świąder Mirela
kształcenie zintegrowane
pedagogika terapeutyczna
oligofrenopedagogika
logopedia

mgr inż. Świąder Piotr
chemia
kwalifikacje pedagogiczne 
oligofrenopedagogika
pedagogika terapeutyczna
technika i technologia informacyjna
kwalifikacje uznane do nauczania fizyki

mgr Urbaniak Michał
geografia z przyrodą
wos
oligofrenopedagogika

mgr Warlewska-Małecka Irena
oligofrenopedagogika
socjoterpia

mgr Widenka Karina
terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną
oligofrenopedagogika
fizjoterapia, neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego

mgr Widz-Malkowska Anna
wychowanie przedszkolne
tyflopedagogika
oligofrenopedagogika

mgr Wieczorek Iwona
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
oligofrenopedagogika z logopedią
tyflopedagogika

mgr Woś Wanda
wychowanie przedszkolne
oligofrenopedagogika
pedagogika terapeutyczna
logopedia, surdologopedia

mgr Wowra Kinga
pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
oligofrenopedagogika
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
autyzm i inne całościowe zaburzenia rozwoju

mgr Wrzoskiewicz-Klimczok Agnieszka
pedagogika socjalno-opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika
edukacja zintegrowana
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Wszelaka Edyta
pedagogika ogólna
edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
logopedia 
oligofrenopedagogika

mgr Wziętek Natalia
wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
oligofrenopedagogika z arteterapią

mgr Zarzyka Magdalena
oligofrenopedagogika z terapią zajęciową
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Zmuda Ewelina
pedagogika
oligofrenopedagogika

mgr Zybek Dorota
pedagogika
oligofrenopedagogika
wczesne wspomaganie
surdopedagogika, terapeuta  SI

mgr Żmijewska-Stec Gizela
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
oligofrenopedagogika  
tyflopedagogika
surdopedagogika

mgr Wróbel Renata                                                                                                                                                        oligofrenopedagogika, j. polski

Kadra administracyjna
mgr Agnieszka Szarek - Sokal - kierownik gospodarczy
mgr Marlena Matras- pomoc administracyjna
Jadwiga Jarosiewicz - główna księgowa
mgr Ludmiła Durys - sekretarz szkołyKadra obsługowa
Antończyk Bernadeta
Brudny Jolanta
Derszeń-Pala Beata
Gajdemska-Mrozek Dagmara
Gorzkowska Ewa
mgr Konieczny Michał
Kosiba Joanna
Krystaszek Marta
Kurzeja Marzena
Lach Beata
Łobacz Iwona
Orszula Agnieszka
Piechoczek Magdalena
Płotka Aneta
Podskarbi-Żyła  Monika
Rózga  Izabela
Siwek Agnieszka
Skonieczny Lesław
Stolarska Agnieszka
Szymanowska Jadwiga
Zakrzewska Brygida
Ulita Bogumiła
Zalewska  Bożena
Złotnicka-Grynczel Bożena