ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Godło Polski

Podsumowanie - Zajęcia rozwijające zainteresowania

ZAJĘCIA  ROZWIJAJACE  ZAINTERESOWANIA pn. „Twórcze myślenie”

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 6 A.

Uczniowie jako artyści, konstruktorzy, technicy, praktycy, informatycy, elektronicy rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności na zajęciach, które szczególnie w II półroczu poświecono robotom. Roboty były wykonane różnymi technikami, z różnych materiałów.

Chłopcy rozwijali umiejętności zdobyte w ubiegłym roku szkolnym w innowacji pn. „Pierwsze kroki z robotyką” - samodzielnie projektowali, budowali i programowali roboty korzystając z oprogramowania Lego Education Wedu 2.0.

Uczniowie interesują się informatyką, chętnie przeglądają strony internetowe, powstał robot z tektury wykonany na podstawie linku - https://www.youtube.com/watch?v=NotromPM83E

Na podstawie mechanizmu kosza na śmieci – link https://www.youtube.com/watch?v=NotromPM83E

powstał robot.

Młodzi artyści poznali sekrety lutowania. Ćwiczyli na mniejszych elementach (śruby, podkładki, drut), również wykonali  robota z materiałów metalowych.

Uczniowie łączyli  układy elektroniczne według instrukcji. Natomiast największą radością było samodzielnie konstruowali układów elektronicznych.  Oprócz układów elektronicznych zrobili robota  z materiałów papierowych z budowanymi elementami elektronicznymi.

W czasie nauki zdalnej uczniowie zapoznali się z teorią o prądzie elektrycznym, narzędziach stosowanych w czasie zająć, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podsumowując całoroczną pracę na Zajęciach Rozwijających Zainteresowania pn. „Twórcze myślenie” w każdym semestrze  (I i II)  realizowano zaplanowane cele: Rozwijanie twórczego myślenia na podstawie praktycznego działania, tworzenie sztuki, nabywanie praktycznych i technicznych umiejętności. Stymulowanie wyobraźni, zainteresowań, motywowania do działania i aktywności twórczej uczniów oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla nich środków wyrazu, także artystycznych, praktycznych i technicznych.

Wniosek – Jeśli warunku na to pozwolą, nadal rozwijać zaplanowane cele na kółku zainteresowań.

Planuje się w  roku szkolnym 2021/2022 zrealizować konkurs na najciekawszego robota w miesiącu październiku poświęconym kodowaniu.

Robotyka  >>>>>

Klip >>>>>