ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Deklaracja dostępności

BIPBIP

A
A
A
 
Godło Polski

Gorący posiłek w szkole

Szanowni Państwo,

Przypominamy o zasadach korzystania  uczniów z ciepłego posiłku w bieżącym roku kalendarzowym.

Rodzic/opiekun zgłasza swoje dziecko do korzystania z obiadów podpisując umowę z dyrektorem szkoły dot. żywienia dziecka.

Koszt dwudaniowego obiadu dla ucznia   wynosi 8 złotych. Całkowity koszt wynosi 14 złotych, z czego 6 złotych dopłaca UM Jastrzebie-Zdrój. Cena obiadu może ulec zmianie w zależności od wyników oferty wyłonionej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Jeżeli dziecko będzie nieobecne w szkole rodzic musi odwołać obiad najpóźniej tego samego dnia do godz. 8.30 pod nr telefonu: 509-574-214 lub mail: obiady@spsnr23tischner.pl

Rodzice/opiekunowie  do 5. dnia następnego miesiąca otrzymują rozliczenie za poprzedni miesiąc. Zajmuje sie tym p. Agnieszka Szarek-Sokal kierownik gospodarczy. Do 15. danego miesiąca należy uregulować należność.      Wpłat dokonujemy wyłącznie przelewem na  konto:

79 8470 0001 2001 0069 2856 0006 Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

w tytule przelewu:

Imię i nazwisko ucznia.........................................................

klasa........................... SP23

odpłatnośc z obiady w miesiącu:.............................

Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana we wskazanym terminie szkoła może wypowiedzieć umowę.

Jeżeli uczeń niezapisany na obiady chce skorzystać z posiłku w danym dniu, może kupić obiad za cenę 14 złotych. Płatne bezpośrednio u kucharek. 

Pod koniec miesiąca można złożyć  pisemną rezygnację z obiadów na przyszły miesiąc.  

Obiady w roku szkolnym 2023/24 przygotowywane  i wydawane są w formie kateringu przez kuchnię Głodomorek.

 W razie pytan zapraszamy do kontaktu:

p. Barbara Spek tel. 695 872 745

p. Ewa Cisek tel. 660 302 713 

Regulamin stołówki >>>>>