ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Deklaracja dostępności

BIPBIP

A
A
A
 
Godło Polski

Cyfrowa szkoła

W bieżącym roku szkolnym (2012/2013) szkoła uzyskała wsparcie w ramach rządowego pilotażowego programu „Cyfrowa Szkoła”. W ramach przetargu został zakupiony sprzęt do użytku przez uczniów i nauczycieli. Program realizowany jest w klasie IV, ale w miarę możliwości z technologii informacyjnej i komunikacyjnej korzystać będą inni uczniowie.

Jesteśmy jedyną szkołą w mieście, która uzyskała wsparcie w projekcie i pierwszą, która posiada  w każdej klasie tablice interaktywne z projektorem multimedialnym, komputery, laptopy i iPady. Z iPadów uczniowie i nauczyciele będą korzystać podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, rewalidacyjnych, w wolnym czasie od zajęć oraz w domu w celu odrobienia lekcji i przygotowania się do zajęć. 

Plan pracy szkolnego zespołu TIK plik.

Kodeks TIK plik.

Materiały do pobrania dla nauczycieli:

Wzór plik do pobrania
material_02_formularz_dobra_praktyka pobierz
material_03_zadanie_dla_nauczyciela_formularz_konspektu pobierz

Sposób formułowania celów pobierz>>>>>

Materiały pomocnicze ze strony CEO link>>>>>