ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Deklaracja dostępności

BIPBIP

A
A
A
 
Godło Polski

Comenius

Watch video about our school

Raport końcowy

Finał projektu w Hiszpanii (2011-2013)

Od 1 do 8 czerwca uczniowie i nauczyciele z wszystkich partnerskich szkół uczestniczących w projekcie, wzięli udział w wizycie podsumowującej projekt "Music Brigdes" w hiszpańskiej szkole w Cartagenie. Spotkanie to miało charakter roboczy, ale jednocześnie uroczysty, ponieważ było do ostatnie spotkanie projektowe. Przez kilka dni wszyscy przygotowywali się do finałowego koncertu, który odbył się na dużej scenie i był produktem końcowym dwuletniego projektu. Koncert, podczas którego dzieci i młodzież pokazała swoje umiejętności wokalne, muzyczne i taneczne wart był wielu poświęceń. Poza regionalnymi prezentacjami, przedstawionymi przez poszczególne szkoły, wszyscy uczestnicy wspólnie wykonali utwór pt. "Music Brigdes", którego słowa i muzykę stworzyli uczestnicy projektu specjalnie na te okazję. Zaprezentowany przez dzieci i nauczycieli efekt końcowy zdobył ogromny aplauz i uznanie wśród publiczności. Opiekunom i samym artystom przyniósl wiele satysfakcji. Udział w projekcie uczniów, kontakty e-mailowe, wyjazdy za granicę oraz goszczenie koleżanek i kolegów ze szkół partnerskich w szkole wzbogaciło każdego, kto uczestniczył w projekcie. Mogliśmy pokazać swoją kulturę oraz czerpać garściami z kultury innych krajów. Myślami wielokrotnie powrócimy do minionych chwil.     

Zobacz zdjęcia 

 

Wizyta w szkole węgierskiej

Od 11 do 15 marca trwała wizyta w węgierskiej szkole specjalnej w Kaposvar, realizowanej  w ramach projektu Comenius.

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z metodami pracy w węgierskiej szkole specjalnej  oraz dodatkową działalnością na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracowano też nad wspólnym utworem muzycznym, który ma być prezentowany jako produkt końcowy projektu.

Goście mieli również okazję poznać historię regionu oraz spotkać się z lokalnymi władzami.  Dodatkowo uczestniczyli w obchodach święta narodowego Węgier, które przypada 15 marca. Jest to rocznica wybuchu powstania węgierskiego w 1848r. 

Bogaty program i praca nad projektem zaowocowały nowymi pomysłami. Wartością dodaną takiej współpracy są niewątpliwie kontakty zagraniczne, poznawanie kultury i dziedzictwa narodowego krajów partnerskich   i doskonalenie posługiwania się językiem angielskim. 

 

Gościliśmy nauczycieli i uczniów z partnerskich szkół

W dniach od 17 do 21  października 2012 r. odbyła się w naszej szkole wizyta robocza z udziałem nauczycieli i uczniów z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Czech i Turcji.

W trakcie wizyty nauczyciele omówili kolejne etapy współpracy oraz zostali zapoznani z placówką, nowatorskimi metodami stosowanymi w pracy z dziećmi: metodą Tomatisa, biofeedback, integracji sensorycznej, jak rownież zapleczem dydaktycznym szkoły. Omówione zostały zasady finansowania szkolnictwa przez Naczelnika Wydziału Edukacji p. Andrzeja Pawłowskiego. Goście byli pod ogromnym wrażeniem stosowanych metod, które dla większości okazały się nowością. Padały liczne pytania dotyczące stosowanych terapii, zasad działania i ich wpływu na efekty kształcenia. Podziw wzbudziła również współpraca i wsparcie otrzymywane przez szkołę od Urzędu Miasta.

Pięknym akcentem wizyty był wieczór z poezją Stachury. Nasza młodzież wraz z zespołem muzycznym Kapsander składającym się m.in. z nauczycieli z naszej szkoły zaprezentowała gościom utwory, które znane są polskiej publiczności: Introit, Confiteor, Jest już za póżno, nie jest za póżno. Całości dopełniła przepiękna wystawa zdjęć Stanisława Sputo „Miasto to ludzie, ludzie to miasto”. 

Nauczyciele i uczniowie mieli również możliwość poznania naszej najbliższej okolicy. Zwiedzili m.in zamek w Pszczynie, który zachwycił ich swoją urodą jak i historią ściśle związaną z krajem pochodzenia niektórych naszych gości. Odbyli także krótką wycieczkę po Beskidzie Śląskim. Nie zabrakło radosnych chwil, podczas których nasi uczniowie mieli możliwość zaprzyjażnić się i spędzić trochę czasu ze swoimi rówieśnikami z zagranicy. Wspólne granie na Xbox czy też mini dyskoteka przełamała pierwsze lody i zbliżyła uczniów do siebie.

Dla wszystkich miniony czas okazał się niezapomniany. Piękne podziękowania otrzymaliśmy od wszystkich nauczycieli biorących udział w wizycie. Jednym z nich były następujące słowa:

Thank you for a lovely warm welcome to your country. I had an amazing time. Your colleagues made us feel very much at home. I will never forget your kindness.

Christine Emmerson - England 

 

Wizyta uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrawie (Czechy)

Od 15 do 17 października uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły przebywali w Czechach. Celem wizyty było poznanie kultury, zwłaszcza muzyki i tańców naszych sąsiadów oraz przygotowanie utworu muzycznego przez uczniów z Polski, Turcji, Hiszpanii, Węgier, Anglii i Czech. Dodatkowym atutem wizyty było poznanie ciekawych miejsc w Ostrawie i okolicy oraz nawiązanie przyjaźni z koleżankami i kolegami z partnerskich szkół. Mimo bariery językowej młodzież świetnie radziła sobie z komunikacją, wykorzystując nie tylko język roboczy projektu, jakim jest angielski, ale również język migowy, język gestów i obrazy.

 

Asystentura Comeniusa

Od 1 września 2011r. do 31 stycznia 2012r. w szkole przebywała Asystentka Językowa. Andrea Bergmann jest studentką z Niemiec. Pomagała ona nauczycielom języka niemieckiego i języka angielskiego w nauczaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnajzum. Organizowała zajęcia pozalekcyjne, doskonaląc umiejętność poslugiwania się tymi językami wśród uczniów. Prowadzila również zajęcia z j. angielskiego dla nauczycieli. Współpracowala z nauczycielami i opiekunem w zakresie realizacji muzycznego projektu Comenius.

 

Comenius 2011-2013 "Music Brigdes"

W latach 2011-2013 w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju realizowany będzie projekt w ramach programu Comenius pod nazwą: „Music Brigdes”.

Projekt ma wymiar europejski dzięki współpracy sześciu szkół specjalnych z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Turcji, Węgier i Czech.

Celem projektu jest poznanie kultury partnerskich krajów, wspólne muzykowanie i stworzenie utworu, który będzie prezentowany podczas wyjazdów do poszczególnych szkół.

Działania projektu, dzięki wykorzystaniu muzyki, będą wpływać terapeutycznie na uczniów, przełamią bariery komunikacyjne i stereotypy panujące w każdym kraju. Będą rozwijać twórcze możliwości uczniów, wzmocnią poczucie tożsamości lokalnej i europejskiej. Uczniowie zostaną wprowadzeni w świat lokalnych tradycji i obyczajów oraz zostaną zapoznani z kulturą każdego narodu. Dodatkowym atutem będzie wzmocnienie znajomości nowych technologii ICT oraz rozwinięcie komunikacji w języku roboczym projektu – j. angielskim. Projekt będzie również okazją do poznania nowych metod pracy z uczniem niepełnosprawnym i zachęci do opracowania innowacji pedagogicznych w szkołach.

 

Wizyta w Turcji - Istambuł

W dniach od 20 do 25 listopada 2011r. 3 uczniów wraz z 3 nauczycieli odbywali wizytę w tureckiej szkole w Istambule. Był to ich pierwszy lot i tak daleki wyjazd poza granice Polski. Podczas pobytu w Turcji wraz z uczestnikami z pozostałych krajów partnerskich zapoznawali się z egzotyczną kulturą, kuchnią i obyczajami kraju, tradycyjnymi pieśniami i tańcem. Mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole, a przede wszystkim nawiązać  znajomości i przyjaźnie z rówieśnikami. Ponieważ komunikacja prowadzona była w języku angielskim doskonalili oni umiejętność posługiwania się tym językiem. Filip Groszek został gwiazdą telewizji tureckiej, udzielając wywiadu, również w języku angielskim.
Podczas roboczego spotkania grupa nauczycieli z poszczególnych krajów ustalała dalsze etapy pracy w projekcie. Podsumowano również dotychczasowe działania w poszczególnych szkołach.
Zdjęcia>>>>>

 

Wizyta w Wielkiej Brytanii

   W dniach od 26 do 30 marca 2012r. odbyło się w Sunderland w Wielkiej Brytanii spotkanie uczniów i nauczycieli z Polski, Węgier, Hiszpanii, Czech i Turcji. Wizyta miała na celu poznanie brytyjskiej kultury, zwyczajów i tradycji.
    Podczas spotkania zaplanowano kolejne etapy współpracy, omówiono dotychczasowe działania oraz podzielono się własnymi uwagami i spostrzeżeniami.
    W czasie tej wizyty nauczyciele mieli możliwość poznania różnych placówek oświatowych działających na terenie hrabstwa Tyne and Wear. Brali udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli angielskich, mieli możliwość porównania form i metod pracy z uczniami jak również zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym przez nauczycieli w trakcie ich codziennej pracy.                                                                           
    Nie zabrakło również atrakcji dla uczniów, którzy zobaczyli zamek Harry'ego Pottera oraz nawiązali nowe znajomości z rówieśnikami z Wielkiej Brytanii. Uczestnicy spotkania mieli możliwość spróbowania tradycyjnego angielskiego śniadania Full English Breakfast skladającego się z jajka sadzonego, bekonu, kiełbasek, grzybów, fasolki i pomidorów jak i słynnego Fish and Chips. Dużo radości przyniosło również granie na  gongach oraz nauka regionalnych tańców.
    Rozmowy między uczestnikami odbywały się głównie w języku angielskim, który jest językiem komunikacyjnym projektu, co zachęciło uczniów i nauczycieli do pogłębiania znajomości języka.

Zdjęcia>>>>>

 

Raport końcowy z realizacji projektu w latach 2009-2011

zobacz raport

 

Podsumowanie projektu realizowanego w latach 2009-2011

W dniach 21 – 29 maja odbyło się w Antalyi (Turcja) robocze spotkanie przedstawicieli szkół z Polski, Niemiec, Węgier i Turcji w ramach realizowanego przez szkoły projektu Comenius. Spotkanie było podsumowaniem programu realizowanego w latach 2009-2011.

Podczas spotkania zajęto się przygotowaniem wstępnego raportu z przebiegu projektu. Uczestnicy wymienili uwagi, dzielili się wnioskami i własnymi spostrzeżeniami wynikającymi z dwuletnich spotkań i pracy na terenie szkół. Nawiązano do spektaklu wystawionego w Niemczech w grudniu 2010 roku, w którym brali udział uczniowie z każdej szkoły.

Istotnym celem spotkania w Turcji było również przygotowanie produktów końcowych projektu. Przedstawiciele każdej ze szkół pracowali zgodnie z wcześniejszym harmonogramem przygotowując odpowiednie materiały końcowe.

W tych dniach doszło również do spotkania dyrektorów szkół z Węgier, Turcji i Polski. Omówiono metody stosowane podczas realizacji projektu, przygotowano wnioski do przekazania nauczycielom oraz wdrożenia dobrych praktyk na grunt własnej szkoły. Rozmawiano także o możliwości dalszej współpracy po zakończeniu realizacji projektu.

zdjęcia>>>>>

Uczestnicy spotkania mieli również okazję brać udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli tureckich. Po zajęciach odbyła się dyskusja, podczas której zadawano pytania dotyczące prowadzenia zajęć, metod pracy oraz najczęściej spotykanych problemów w codziennej pracy z uczniem niepełnosprawnym. Wymieniano doświadczenia i dzielono się wnioskami z pracy z uczniami. Konsultacje między uczestnikami odbywały się głównie w języku angielskim, który jest językiem komunikacyjnym projektu, co wpływało pozytywnie na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wszystkich grup. Zachęciło również uczniów i nauczycieli do pogłębiania umiejętności językowych.

 Gościnność oraz serdeczny kontakt z uczniami i nauczycielami szkoły tureckiej umożliwiły zagranicznym gościom poznanie miejscowej kultury, co przyczyniło się do budowania pozytywnego obrazu Turcji, jako kraju o odmiennej tradycji i religii.

Głównym celem projektu było opracowanie sztuki teatralnej „Kalif bocian” przez uczniów każdej ze szkół, wcielenie się uczniów w role aktorów i przedstawienie baśni szerszej publiczności, co odbyło się w grudniu na scenie teatru w Niemczech.

Zobacz wideo

Watch video

 

Wizyta uczniów i nauczycieli w Niemczech

W dniach od 7 do 13 grudnia 2010r. odbyła się wizyta studyjna uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w szkole niemieckiej we Frankenthal.

Celem programu jest budowanie i podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i teatralnych niepełnosprawnych uczniów. Podczas pobytu w Niemczech zostało wystawione międzynarodowe przestawienie „Calif Storch”. Po licznych próbach ekipa uczniów z różnych krańców Europy zgrała się wyśmienicie. Widownia z entuzjazmem przyjmowała międzynarodowy teatr. Zderzenie tak wielu kultur uwidocznione w strojach i scenografii oraz sposobie gry aktorskiej sprawiało na widzach ogromne wrażenie. Owacjom nie było końca. Rewelacyjna atmosfera, bajeczne stroje, mili gospodarze to wrażenia, które przywieźli ze sobą uczestnicy projektu.

 

Wizyta studyjna nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich w szkole

Od 2 do 7 listopada 2010r. gościliśmy w szkole nauczycieli i uczniów ze szkół z Niemiec, Węgier i Turcji. W tym czasie wzajemnie poznaliśmy się, przygotowywaliśmy przedstawienie, pokazywaliśmy naszą szkołę i miasto. Uczestnicy wzięli również udział w IX Regionalnym Dniu Treningowym, który odbył się na hali Omega. Wspólnie zwiedziliśmy historyczne miejsca w okolicy, czyli Pszczynę, Oświęcim i Kraków.

 

Raport postępów

zobacz raport

 

Wizyta na Węgrzech

W dniach od 26 kwietnia do 1 maja 2010r. nauczyciele i uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu  w szkole węgierskiej. Uczniowie mieli okazję poznać kolegów z innych krajów oraz praktycznie posługiwać się językiem angielskim. Podczas pobytu przygotowywano przedstawienie, które będzie wystawione jako produkt końcowy projektu. Nauczyciele mieli możliwość poznania metod pracy stosowanych w szkole i zaplecza, którym dysponuje szkoła. Wszyscy podziwiali tradycje, kulturę i obyczaje węgrów oraz narodowe stroje i kuchnię.

 

Wizyta w Niemczech

W grudniu 2009r. nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w roboczym spotkaniu dotyczącym organizacji i planowania działań związanych z realizacją przedstawienia teatralnego "Bocian Kalif". Gospodarze z Niemiec zaprezentowali uczestnikom projektu (Turcja, Węgry, Polska), w jaki sposób oni realizują w swojej szkole to przedsięwzięcie. Ponadto nauczyciele spotkali się z burmistrzem miasta Frankenthal, dyrekcją szkoły i nauczycielami. Mieli również możliwość poznania metod i zaplecza, którym dysponuje szkoła.

 

Comenius 2009-2011

Przez dwa najbliższe lata w szkole będzie realizowany projekt współpracy międzynarodowej Comenius w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Naszymi partnerami są szkoły z Niemiec, Turcji i Węgier. Tytuł projektu: Kalif bocian - niepełnosprawni uczniowie w roli aktorów. Uczniowie z każdej szkoły będą pracować nad przedstawieniem baśni "Kalif bocian", która to inscenizacja będzie przedstawiona przez uczniów ze wszystkich szkół na zakończenie projektu.

 

Comenius 2004-2007

W latach 2004 - 2007 szkoła uczestniczyła w projekcie programu Comenius Sokrates - "Nowe metody nauczania i uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - modyfikacja i adaptacja do potrzeb szkoły.

Naszymi partnerami w projekcie były szkoły z:

Uczestnictwo w projekcie dostarczyło wiele korzyści: